Ad-hoc küsitlus

Kvantitatiivsed uuringud sisaldavad struktureeritud küsimustike kasutamist, mis on arendatud lähtuvalt uuringu eesmärgist. Sellise uurimisviisi peamine tunnus on, et küsitletakse samasuguseid küsimusi suuremalt hulgalt inimestelt ning vastused esitatakse üldistatud kujul, arvudena. Enamasti lisatakse sellistele uuringutele siiski ka üksikuid avatud vormis küsimusi, kus vastaja peab andma vastuse oma sõnadega vabas vormis. Need vastused aga kodeeritakse analüüsi faasis taas numbrilisteks väärtusteks.

Selliste küsitlust kasutamine alati siis, kui on vaja üldistada tulemusi kogu elanikkonnale.

Millal teostatakse uuringuid näost-näkku intervjuudena (F2F, PAPI, CAPI)?

Näost-näkku intervjueerimist kasutatakse, kui valimilt on keeruline vastuseid saada telefoni või interneti teel vői kui uuringu eesmärk on pakkuda esinduslikku valimit Eesti ühiskonna suhtes. See meetod on ka käepärane, kui uuring on kompleksne, pikaajaline ja sisaldab lisatingimusi (nt visuaalset materjali).

Millal teostatakse uuringuid telefoniintervjuudena (CATI)?

Telefoniintervjuud kasutatakse, kui valimini on lihtne jőuda telefoni teel, uuring on lühiajaline ega sisalda visuaalset materjali. Seda meetodit kasutatakse nii elanikkonna kui spetsiifilisema sihtrühma küsitlemisel (nt ettevõtete juhid; arstid; õpetajad vms).

Millal teostatakse uuringuid interneti kaudu (CAWI)?

Interneti teel uuringute teostamine on juba väga levinud uuringulahendus. See on nii raha- kui ajaefektiivseim. Uuringud viiakse läbi, sõltuvalt uuringu eesmärgist, veebipaneelidest või muudest kontaktibaasidest vastajate värbamise teel. Veebipaneelide olemasolu võimaldab interneti teel ka esinduslikke elanikkonnaküsitlusi. Siiski peab arvestama, et uuringus küsitletakse vaid inimesi, kes kasutavad internetti.

 

Musu Klientai

REQUEST FROM WEBSITE:

KONTORID & Ettevőtte detailid
RAIT LTD
Švitrigailos str. 11M, Vilnius.
Telefon: +370 5 269 12 47
Fax: +370 5 269 12 48
E-mail: info@raitgroup.com
Registrikood: 125996770
VAT number: LT259967716
Pank: AB SEB
LT68 7044 0600 0162 4109
Pangakood: 70440
RAIT CR BALTIC LTD
Lāčplēša str. 27/ 2-8
Riga, Latvia
Telefon: +371 67356202
E-mail: info@raitgroup.com
Registrikood: 40103816473
VAT number: LV40103816473
Pank: AS SWEDBANK
LV61HABA0 5510 3881 4827
Pangakood: HABALV22
RAIT Faktum & Ariko OÜ
Tatari tn. 64
10134 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 6 684 530
E-mail: info@raitgroup.com
Registrikood: 10892011
VAT number: EE100789195
Pank: Swedbank
EE122200221020676840
SWIFT kood/BIC: HABAEE2X
bigimg
Close

REQUEST FROM WEBSITE: