• GfK Custom Research Baltic and RAIT have merged operations in the Baltics.

    The joint company has a team of 40 people.

    GfK Baltics is renamed to RAIT and will continue operations as before in partnership with global GfK.

    The deal does not include GfK Retail and Technology part.

Projektas

Klientas: VšĮ Mokyklų tobulinimo centras ir AB SEB bankas

Data: 2008-2010 m.

Tyrimo tikslai

Įvertinti projekto dalyvių, kuratorių ir projekto partnerių lūkesčius bei atsiliepimus programos pradinėje, tarpinėje bei galutinėse stadijose. Nustatyti visuomenės informuotumo apie programą lygį programos baigimo stadijoje.

Tyrimo metodai ir imtis

Iš viso atlikti 8 tikslinių grupių tyrimai-apklausos internetu (CAWI), telefonu (CATI) bei tiesioginio interviu (face to face) metodais.

Tikslinė grupė ir imtis: Visose projekto stadijose atlikta 1120 interviu su projekto dalyviais, kuratoriais, partneriais bei visuomenės atstovais (gyventojais).