• GfK Custom Research Baltic and RAIT have merged operations in the Baltics.

    The joint company has a team of 40 people.

    GfK Baltics is renamed to RAIT and will continue operations as before in partnership with global GfK.

    The deal does not include GfK Retail and Technology part.

Projektas

Klientas: Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla

Data: 2014 m.

Tyrimo tikslai

Ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į verslumą, verslumo lygį bei įvardinti bendrą verslumo lygį Lietuvoje, ištirti veiksnius stabdančius ar skatinančius verslumą Lietuvoje. 2014m.

Tyrimo metodai ir imtis

Iš viso atlikti 2000 interviu telefonu (CATI)

Tikslinė grupė ir imtis: 2000 Lietuvos gyventojai, kurie apklausiami telefonu.