Projektas

Klientas: Pasaulio bankas

Data: 2009 m.

Tyrimo tikslai

Ištirti Pasaulinės finansų krizės poveikį Lietuvos įmonių veiklai.

Tyrimo metodai ir imtis

Telefoninė 241 įmonės, dalyvavusios BEEPS tyrime, apklausa.