• GfK Custom Research Baltic and RAIT have merged operations in the Baltics.

    The joint company has a team of 40 people.

    GfK Baltics is renamed to RAIT and will continue operations as before in partnership with global GfK.

    The deal does not include GfK Retail and Technology part.

Projektas

Klientas: Pasaulio bankas

Data: 2009 m.

Tyrimo tikslai

Ištirti Pasaulinės finansų krizės poveikį Lietuvos įmonių veiklai.

Tyrimo metodai ir imtis

Telefoninė 241 įmonės, dalyvavusios BEEPS tyrime, apklausa.