• GfK Custom Research Baltic and RAIT have merged operations in the Baltics.

    The joint company has a team of 40 people.

    GfK Baltics is renamed to RAIT and will continue operations as before in partnership with global GfK.

    The deal does not include GfK Retail and Technology part.

Projektas

Klientas: Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Data: 2008-2009 m.

Tyrimo tikslai

Ištirti situaciją prieš projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo pradžią ir išmatuoti pradinius priežiūros rodiklius; parengti mokymo medžiagą sociologinių tyrimų vykdymo pagrindų mokymui ir apmokyti Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojus.

Tyrimo metodai ir imtis

asdasdasdasd