Šiemet Seimui sugrąžinus devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, jai pritaria pusė (54 proc.) Lietuvos gyventojų, rodo rinkos tyrimų bendrovės „RAIT“ rugsėjį atlikta apklausa. Visišką pritarimą privalomos karo tarnybos sugrąžinimui išreiškė 24 proc. apklaustųjų, 30 proc. nurodė greičiau pritariantys.

Nors apie 2,7 tūkst. jaunuolių visoje Lietuvoje karo tarnybą panoro atlikti savanoriškai, 39 proc. respondentų nepritaria privalomos karinės tarnybos sugrąžinimui (21 proc. visiškai nepritaria, 18 proc. – greičiau nepritaria). Statistiškai reikšmingai dažniau tai 15-24 m. amžiaus respondentai. Ši amžiaus grupė apima potencialius privaloma tvarka šaukiamus karo prievolininkus nuo 19 iki 26 m. Taip pat nepritarimą dažniau išreiškė ir 35-44 m. amžiaus grupės apklaustieji, studentai ir moksleiviai, paslaugų sektoriaus darbuotojai, pardavėjai.

Pastebima, jog pensininkams sunkiau apsispręsti, ar nutarimas grąžinti šauktinių kariuomenę jiems yra priimtinas, ar ne.

Rugsėjo mėnesio apklausos rezultatai, palyginus su analogiška apklausa vasarį, beveik nekito. Penkiais procentiniai punktais padaugėjo tokių respondentų, kuriems sunkiau apsispręsti šiuo klausimu. Greičiau nepritariančių ir visiškai nepritariančių šauktinių kariuomenės sugrąžinimui per septynis mėnesius sumažėjo atitinkamai dviem ir trimis procentiniais punktais. Vienu procentiniu punktu padaugėjo respondentų, visiškai pritariančių privalomos karo tarnybos sugrąžinimui.

 

Tyrimą atliko rinkos tyrimų bendrovė „RAIT“ tiesioginės apklausos būdu apklaususi 1012 Lietuvos gyventojų 2015 m. rugsėjo mėn. ir 1005 gyventojus 2015 m. vasario mėn.

 

Kariuomene_infograph