Kas antras (51 proc.) Lietuvos bankų klientas naudojasi elektronine bankininkyste, o populiariausias ir patogiausias prisijungimo būdas – bankų kodų kortelės, rodo rinkos tyrimų bendrovės UAB „RAIT“ atlikta apklausa. Bankų kodų kortelių naudotojų pasiteiravus apie priimtiniausias šio prisijungimo alternatyvas, vienos priemonės apklaustieji neišskyrė: mobilųjį parašą, bankų kodų kortelių ir trumpųjų SMS žinučių kombinaciją, elektroninį parašą, elektroninį kodų generatorių rinktųsi 54-57 proc. respondentų.

Lietuvos bankų paslaugomis naudojasi 91 proc. Lietuvos gyventojų. Kone pusė jų (49 proc.) dažniausiai naudojasi Swedbank, ketvirtadalis (25 proc.) – SEB banko, dar 13 proc. – DNB banko paslaugomis. Kitų bankų paslaugomis dažniausiai naudojasi 2 proc. ir mažiau Lietuvos gyventojų. Pusė (51 proc.) Lietuvos bankų paslaugomis besinaudojančių gyventojų naudojasi ir elektronine bankininkyste. Dažniausiai tai 15-44 metų amžiaus asmenys, dirbantieji, 331 eurą ar daugiau pajamų per mėnesį gaunantys respondentai, didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai.

Bankų kodų kortelės – patogiausios

Dauguma (93 proc.) besinaudojančiųjų elektronine bankininkyste prie banko sistemos jungiasi bankų kodų kortelėmis. Šis būdas vertinamas kaip patogiausias, įvertintas vidutiniškai 4,5 balų iš 5 galimų. Kitų priemonių – elektroninio kodų generatoriaus, elektroninio parašo, mobiliojo parašo – patogumas prisijungimui įvertintas vidutiniškai 3,9 balais. Saugiausiais būdais prisijungti prie banko sistemos tyrimo dalyviai laiko taip pat bankų kodų korteles bei elektroninius kodų generatorius. Šių priemonių saugumas įvertintas vidutiniškai 4,2 balais iš 5 galimų. Elektroninio ir mobiliojo parašų saugumą respondentai įvertino vidutiniškai 4 balais.

Elektroninis kodų generatorius, elektroninis parašas, mobilusis parašas prisijungimui prie banko sistemos naudojami mažiau nei dešimtadalio besinaudojančių elektronine bankininkyste apklaustųjų. Šios alternatyvos prisijungimui yra nežinomos ketvirtadaliui ir daugiau respondentų (25-30 proc.).

Alternatyvos bankų kodų kortelėms

Bankams stiprinant internetu atliekamų operacijų saugumą bei planuojant mažinti bankų kodų kortelėmis atliekamų operacijų limitus, bankų kodų kortelių naudotojų buvo pasiteirauta, kokios alternatyvos bankų kodų kortelėms jiems būtų priimtiniausios.

Maždaug po pusę (54-57 proc.) bankų kodų kortelių naudotojų rinktųsi tiek mobilųjį parašą, tiek bankų kodų kortelių ir trumpųjų SMS žinučių kombinaciją, tiek elektroninį parašą, tiek elektroninį kodų generatorių.

Šios priemonės būtų tinkamiausia alternatyva 15-34 m. amžiaus respondentams, dirbantiesiems, 331 eurą ir daugiau pajamų per mėnesį gaunantiems tyrimo dalyviams, taip pat didmiesčių gyventojams. Mobilusis parašas, bankų kodų kortelių ir trumpųjų SMS žinučių kombinacija, elektroninis parašas būtų pasirenkamas ir 35-44 m. amžiaus grupės gyventojų.

Tyrimą atliko rinkos tyrimų bendrovė „RAIT“ tiesioginės apklausos būdu apklaususi 1012 Lietuvos gyventojų 2015 m. rugsėjo mėn.