Specializētā aptauja

Kvantitatīvie pētījumi ietver strukturētu anketu izmantošanu, kuras ir izstrādājuši un klienta vajadzībām pielāgojuši ekonomikas un mārketinga speciālisti. Kvantitatīvo pētījumu galvenais mērķis ir aptaujāt noteiktu mērķa grupas daļu (izlasi), izmantojot strukturētu anketu, un pēc iegūto datu analīzes attiecināt rezultātus uz visiem iedzīvotājiem.

Kādos gadījumos tiek veiktas klātienes intervijas (F2F, PAPI, CAPI)?

Klātienes intervijas tiek izmantotas, kad mērķa grupa ir grūti sasniedzama, izmantojot telefonu vai internetu, vai kad aptaujas mērķis ir veikt reprezentatīvo pētījumu. Šī metode ir ērta arī tādos gadījumos, kad aptauja ir sarežģīta, gara un tai ir nepieciešamai papildus līdzekļi (piem., vizuālie materiāli).

Kādos gadījumos aptaujas tiek veiktas pa telefonu (CATI)?

Telefonintervijas tiek izmantotas, kad mērķa grupa ir viegli sasniedzama pa telefonu (piem., uzņēmumu vadītāji, ārsti, uzņēmumu klienti u.c.) un aptauja ir īsa un neietver vizuālos materiālus. Iedzīvotāji tiek arī aptaujāti pa telefonu, izmantojot kvotu izlasi (quota sampling).

Kādos gadījumos aptaujas var veikt internetā (CAWI)?

Interneta aptaujas tiek izmantotas, kad mērķa grupa ir ļoti specifiska un izmanto internetu, t.i., interneta lietotāju skaits mērķa grupā ir pietiekams, lai nodrošinātu datu validitāti. Interneta intervijas tiek veiktas, izmantojot paneļus (interaktīvu respondentu datubāzi, kuri ir pirms tam piekrituši piedalīties aptaujās).

REQUEST FROM WEBSITE:

BIROJI UN REKVIZĪTI
RAIT LITHUANIA LTD
Laisvės av. 60, 14fl.
LT-05120 Vilnius, Lietuva
Phone.: +370 5 269 12 47
Fax.: +370 5 269 12 48
E-mail: info@rait.lt
Company code: 125996770
VAT number: LT259967716
Bank: AB SEB
LT68 7044 0600 0162 4109
Bank code: 70440
RAIT LATVIJA LTD
Z.A.Meierovica bulvāris 16-6
LV-1050 Rīga, Latvija
Phone.: +371 2 74 34 000
E-mail: info@rait.lv
Company code: 40103816473
VAT number: LV40103816473
Bank: AS SWEDBANK
LV61HABA0 5510 3881 4827
Bank code: HABALV22 
RAIT Faktum & Ariko OÜ
Tatari str. 64
10134  Tallinn, Estonia
Phone.: +372 611 6018
E-mail: info@faktum-ariko.ee
Company code: 10892011
VAT number:  EE100789195
Bank: Swedbank
EE122200221020676840
Bank code: HABAEE2X 
bigimg
Close

REQUEST FROM WEBSITE: