PROJEKTS

Clients: Mokyklų Tobulinimo Centras VšĮ un SEB Bankas AB

Datums: 2008-2010

PĒTĪJUMA MĒRĶI

Pētījuma mērķis: Novērtēt, ko projekta dalībnieki, pasniedzēji un projekta partneri sagaida un kāda ir viņu atgriezeniskā saite projekta sākumā, vidū un beigās. Noteikt programmas atpazīstamību sabiedrībā programmas noslēguma posmā.

PĒTĪJUMA METODES UN IZLASE

Kopumā tika veiktas intervijas ar 8 mērķa grupām, izmantojot internetu (CAWI), telefonu (CATI), kā arī klātienes intervijas.

Mērķa grupa un izlase: tika veiktas 1,120 intervijas ar projekta dalībniekiem, pasniedzējiem, partneriem un sabiedrību (iedzīvotājiem) visos projekta posmos.