PROJEKTS

Klients: Viļņas Universitātes Starptautiskā biznesa skola

Datums: 2014

PĒTĪJUMA MĒRĶI

Izanalizēt Lietuvas iedzīvotāju attieksmi pret biznesu un uzņēmējdarbības līmeni un izanalizēt faktorus, kas kavē vai veicina uzņēmējdarbību Lietuvā.

PĒTĪJUMA METODES UN IZLASE

Kopumā tika veiktas 2,000 telefonintervijas (CATI).

Mērķa grupa un izlase: 2,000 Lietuvas iedzīvotāji, kas tika aptaujāti pa telefonu.