PROJEKTS

Klients: Pasaules Banka

Datums: 2009

PĒTĪJUMA MĒRĶI

Pētījuma mērķis: izanalizēt globālās finanšu krīzes ietekmi uz Lietuvas uzņēmumu darbību.

PĒTĪJUMA METODES UN IZLASE

Metode un process: telefonaptauja ar 241 uzņēmumiem, kas piedalījušies BEEPS pētījumā.