• GfK Custom Research Baltic and RAIT have merged operations in the Baltics.
    GfK Baltics is renamed to RAIT and will continue operations as before in partnership with global GfK.

PROJEKTS

Klients: Pasaules Banka

Datums: 2009

PĒTĪJUMA MĒRĶI

Pētījuma mērķis: izanalizēt globālās finanšu krīzes ietekmi uz Lietuvas uzņēmumu darbību.

PĒTĪJUMA METODES UN IZLASE

Metode un process: telefonaptauja ar 241 uzņēmumiem, kas piedalījušies BEEPS pētījumā.