PROJEKTS

Clients: Lietuvas Republikas Narkotisko vielu kontroles departaments

Datums: 2008

PĒTĪJUMA MĒRĶI

Pētījuma mērķis bija novērtēt narkotisko un psihotropo vielu pieejamību un izplatību, un lietošanas paradumus naktsklubu apmeklētāju vidū.

PĒTĪJUMA METODES UN IZLASE

Metode un norise: anketa, kuru aizpildīja 500 naktsklubu apmeklētāji.