• GfK Custom Research Baltic and RAIT have merged operations in the Baltics.
    GfK Baltics is renamed to RAIT and will continue operations as before in partnership with global GfK.

PROJEKTS

Clients: Lietuvas Republikas Narkotisko vielu kontroles departaments

Datums: 2008

PĒTĪJUMA MĒRĶI

Pētījuma mērķis bija novērtēt narkotisko un psihotropo vielu pieejamību un izplatību, un lietošanas paradumus naktsklubu apmeklētāju vidū.

PĒTĪJUMA METODES UN IZLASE

Metode un norise: anketa, kuru aizpildīja 500 naktsklubu apmeklētāji.