RAIT GROUP PRIVĀTUMA POLITIKA

RAIT > RAIT GROUP PRIVĀTUMA POLITIKA

„RAIT GROUP“ OÜ („RAIT“ Ltd, „RAIT Custom Research Baltic“ SIA, „RAIT Faktum” OÜ, RAIT Sverige AB) ir apņēmusies aizsargāt mūsu klientu un respondentu privātumu. Šī vispārējā privātuma politika (“Politika”) sniedz pārskatu par vispārējiem principiem par to, kā mēs apkopojam, izmantojam un aizsargājam personas datus, ko jūs mums sniedzat. Lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu privātuma praksi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@raitgroup.com.

Personas datu aizsardzība ir RAIT GROUP prioritāte. Mūsu uzņēmumi ievēro profesionālās darbības kodeksa vadlīnijas un prasības, kas piemērojamas visiem reģistrētajiem tirgus izpētes uzņēmumiem (ICC/ESOMAR Starptautiskais tirgus, viedokļu un sociālo pētījumu kodekss) un visiem spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu („GDPR”), īpaši attiecībā uz respondentu datu aizsardzību.

„RAIT GROUP“ OÜ uzņēmumi izmanto dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu aizsargāt jūsu personisko informāciju. Procedūras var atšķirties katrā uzņēmumā, bet vispārīgie noteikumi, kas minēti tālāk, tiek piemēroti katrā RAIT GROUP vienībā.

Informācija, ko mēs apkopojam

Mēs varam ievākt informāciju, tostarp, bet ne tikai, par mūsu klientiem, mūsu pasākumu dalībniekiem, respondentiem un darbiniekiem.

Mēs varam ievākt no jums personas informāciju, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, piemēram, jūsu vārdu, e-pasta adresi un citu kontaktinformāciju, kas nepieciešama dalībai pētījumā vai pakalpojuma izmantošanai, par kuru esat informēts pirms datu ievākšanas.

Mēs varam arī ievākt publiski pieejamu informāciju no trešo pušu avotiem, piemēram, publiskām datubāzēm un sociālo mediju platformām, lai papildinātu informāciju, ko jūs mums sniedzat vai saņemt personas datus no trešajām pusēm. Ja datu vākšanā, apstrādē vai uzglabāšanā ir iesaistīta trešā puse, jūs tiksiet iepriekš informēts par piemēroto privātuma politiku.

Informācijas izmantošana

Mēs izmantojam apkopoto informāciju, lai sniegtu un uzlabotu savus pakalpojumus, sazinātos ar jums un ievērotu juridiskās prasības. Mēs varam arī izmantot informāciju pētniecības un analītikas nolūkos, uzaicinājumiem piedalīties mūsu pētījumos un nosūtīt jums mārketinga un reklāmas materiālus.

Informācijas apmaiņa

Mēs nepārdodam un neiznomājam jūsu personisko informāciju trešajām personām. Mēs varam kopīgot jūsu informāciju ar trešajām personām, kuras darbojas kā atsevišķi pārziņi un/vai pakalpojumu sniedzēji, kas darbojas kā apstrādātāji, kas palīdz mums sniegt mūsu pakalpojumus, piemēram, datu izvietošanas (hostinga) pakalpojumu sniedzējiem, pēc datu apstrādes līguma parakstīšanas.

Drošība

Mēs veicam saprātīgas darbības, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas. Mēs izmantojam dažādas piemērotas drošības tehnoloģijas un procedūras, kas atšķiras atkarībā no apstrādāto personas datu sensitivitātes un tehnoloģiju pašreizējām iespējām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neviens drošības pasākums nevar būt 100% efektīvs, un, lai gan mēs cenšamies aizsargāt jūsu datus, mēs nevaram garantēt, ka nesankcionēta piekļuve, izmantošana vai izpaušana nekad nenotiks.

RAIT GROUP jau ir veikusi virkni darbību, lai nodrošinātu atbilstību GDPR; tostarp dažas galvenās darbības, bet ne tikai:

– Nepieciešamības zināt princips. RAIT GROUP izmanto metodes, lai aizsargātu respondentu personas datus, ierobežojot piekļuvi tikai tām struktūrvienībām, kam ir nepieciešamība zināt šo informāciju.

– Darbinieku apmācība. RAIT GROUP apmāca savus darbiniekus par spēkā esošo regulējumu, tostarp GDPR.

– Šifrēšana. RAIT GROUP ir ieviesis šifrēšanas risinājumus, jo īpaši visos darbinieku klēpjdatoros.

– Piegādātāji. RAIT GROUP īsteno procedūras, lai atlasītu piegādātājus, kas apstrādā personas datus, pamatojoties uz to spēju ievērot mūsu datu aizsardzības prasības. Tas nozīmē, ka visiem piegādātājiem, kuri apstrādā personas datus mūsu uzdevumā kā apstrādātāji, ir jāparaksta datu apstrādes līgums ar RAIT GROUP uzņēmumiem.

Datu glabāšana

Mēs glabājam ievākto personas informāciju tik ilgi, cik tas ir saprātīgi nepieciešams, lai sasniegtu apstrādes mērķus, vai līdz brīdim, kad to paredz juridisks pienākums. Lai noteiktu piemērotu glabāšanas periodu, mēs ņemam vērā personas datu apjomu, veidu un sensitivitāti, iespējamo kaitējuma risku, ko rada jūsu personas datu neatļauta izmantošana vai izpaušana, apstrādes nolūkus un to, vai mēs varam sasniegt šos mērķus ar citiem līdzekļiem, un likumos noteiktos pienākumus. Glabājot personas datus, mēs ņemam vērā nepieciešamību risināt strīdus un izpildīt starp mums noslēgto vienošanos vai anonimizēt jūsu personas datus un saglabāt šo anonimizēto informāciju neierobežotu laiku.

Izmaiņas šajā politikā

Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt šo politiku, lai atspoguļotu izmaiņas veidā, kādā mēs apstrādājam personas datus, un mēs šo politiku padarīsim pieejamu mūsu tīmekļa vietnē.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi personas informācijai, ko mēs par jums vācam, pieprasīt, lai mēs to labotu vai dzēstu, iebilstu pret noteiktu apstrādi, ierobežotu apstrādi, pieprasītu datu pārnesamību un atsauktu jūsu piekrišanu, tostarp atteikties no mārketinga saziņas. Jums ir arī tiesības iesniegt savu prasību datu aizsardzības iestādei, Igaunijā – Igaunijas Datu aizsardzības inspekcijai (igauņu valodā: Andmekaitse Inspektsioon info@aki.ee vai www.aki.ee).

Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par šo politiku vai katra RAIT GROUP uzņēmuma privātuma praksi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@raitgroup.com.

 

Spēkā stāšanās datums: 2023-01-01