RAIT GROUP PRIVATUMO POLITIKA

RAIT > RAIT GROUP PRIVATUMO POLITIKA

„RAIT GROUP“ OÜ („RAIT“Ltd, „RAIT Custom Research Baltic“ SIA, „RAIT Faktum“ OÜ, RAIT Sverige AB) yra įsipareigojusi saugoti savo klientų ir respondentų privatumą. Šioje bendroje privatumo politikoje (toliau – Politika) apžvelgiami bendrieji principai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų pateiktą asmeninę informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo praktiką, susisiekite su mumis el. paštu info@raitgroup.com.

Asmens duomenų apsauga yra svarbiausias RAIT GROUP prioritetas. Mūsų bendrovės laikosi visoms registruotoms rinkos tyrimų bendrovėms taikomo profesinio elgesio kodekso (ICC/ESOMAR Tarptautinis rinkos ir socialinių tyrimų kodeksas) gairių ir reikalavimų, taip pat visų galiojančių vietos teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), ypač kiek tai susiję su respondentų duomenų apsauga.

„RAIT GROUP“ įmonės naudoja įvairias saugumo technologijas ir procedūras, kad apsaugotų Jūsų asmeninę informaciją. Kiekvienoje bendrovėje gali būti taikomos skirtingos procedūros, tačiau toliau nurodytos bendrosios taisyklės taikomos kiekviename RAIT GROUP padalinyje.

Mūsų renkama informacija

Galime rinkti informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, apie mūsų klientus, mūsų renginių dalyvius, respondentus ir darbuotojus.

Kai naudojatės mūsų paslaugomis, galime rinkti Jūsų asmeninę informaciją, pavyzdžiui, Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir kitą kontaktinę informaciją, reikalingą norint dalyvauti tyrime arba naudotis paslauga. Apie tai esate informuojami prieš renkant duomenis.

Taip pat galime rinkti viešai prieinamą informaciją iš trečiųjų šalių šaltinių, pavyzdžiui, viešų duomenų bazių ir socialinių medijų platformų, kad papildytume Jūsų mums pateiktą informaciją arba gautume asmens duomenis iš trečiųjų šalių. Jei renkant, tvarkant ar saugant duomenis dalyvauja trečioji šalis, būsite iš anksto informuoti apie taikomą privatumo politiką.

Informacijos naudojimas

Surinktą informaciją naudojame savo paslaugų teikimui ir tobulinimui, komunikacijai su Jumis ir teisinių reikalavimų laikymuisi. Informaciją taip pat galime naudoti tyrimų ir analizės tikslais, kvietimams dalyvauti mūsų tyrimuose ir rinkodaros bei reklaminės medžiagos siuntimui.

Dalijimasis informacija

Jūsų asmeninės informacijos neparduodame ir nenuomojame trečiosioms šalims. Jūsų informacija galime dalytis su trečiosiomis šalimis, kurios veikia kaip atskiri valdytojai, ir (arba) paslaugų teikėjais, kurie veikia kaip duomenų tvarkytojai, padedantys mums teikti paslaugas, pavyzdžiui, svetainės talpinimo paslaugų teikėjai, kai pasirašoma duomenų tvarkymo sutartis.

Saugumas

Imamės pagrįstų priemonių, kad apsaugotume Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Naudojame įvairias atitinkamas saugumo technologijas ir procedūras, kurios skiriasi atsižvelgiant į tvarkomų asmens duomenų jautrumą ir dabartinę technologijų būklę. Atkreipkite dėmesį, kad jokios saugumo priemonės negali būti 100 % veiksmingos, ir nors stengiamės apsaugoti Jūsų duomenis, negalime garantuoti, kad nepasitaikys neteisėtos prieigos prie informacijos, jos naudojimo ar atskleidimo atvejų.

RAIT GROUP jau ėmėsi daugelio veiksmų, kad laikytųsi BDAR; kai kurie iš pagrindinių veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, yra šie:

  • „Reikia žinoti“ principas. RAIT GROUP, vykdydama duomenų rinkimo operacijas, taiko metodus, užtikrinančius respondentų asmens duomenų apsaugą, kad prieiga prie jų būtų suteikta tik jos lauko darbų komandoms veiklos padaliniuose ir tik pagal principą „reikia žinoti“.
  • Darbuotojų mokymai. RAIT GROUP rengia savo darbuotojams mokymus apie galiojančius teisės aktus, įskaitant BDAR.
  • Šifravimas. RAIT GROUP įgyvendina šifravimo sprendimus, ypač visų darbuotojų nešiojamuosiuose kompiuteriuose.
  • Tiekėjai. RAIT GROUP taiko procedūras, kad atrinktų tiekėjus, tvarkančius asmens duomenis, atsižvelgdama į jų gebėjimą laikytis mūsų duomenų apsaugos reikalavimų. Tai reiškia, kad visi tiekėjai, kurie mūsų vardu tvarko asmens duomenis kaip duomenų tvarkytojai, turi pasirašyti duomenų tvarkymo sutartį su RAIT GROUP bendrovėmis.

Duomenų saugojimas

Surinktą asmeninę informaciją saugome tiek laiko, kiek pagrįstai reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, arba tol, kol tai numato teisinė prievolė. Nustatydami tinkamą saugojimo laikotarpį, atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir jautrumą, galimą žalos riziką dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų naudojimo ar atskleidimo, duomenų tvarkymo tikslus ir į tai, ar šių tikslų galime pasiekti kitomis priemonėmis, taip pat į taikytinas teisines prievoles. Saugodami asmens duomenis, atsižvelgiame į poreikį spręsti ginčus ir užtikrinti mūsų sutarties vykdymą arba anonimizuoti Jūsų asmens duomenis ir šią anonimizuotą informaciją saugoti neribotą laiką.

Šios Politikos pakeitimai

Retkarčiais galime atnaujinti šią Politiką, kad ji atspindėtų pakeitimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo būdais, bei paskelbsime ją savo interneto svetainėje.

Jūsų teisės

Turite teisę prašyti prieigos prie savo asmeninės informacijos, kurią jau surinkome, prašyti ją ištaisyti arba ištrinti, nesutikti su tam tikru duomenų tvarkymu, prašyti apriboti duomenų tvarkymą, prašyti duomenų perkeliamumo ir atšaukti savo sutikimus, įskaitant atsisakymą gauti rinkodaros pranešimus. Taip pat turite teisę pateikti savo pretenziją duomenų apsaugos institucijai, Estijoje – Estijos duomenų apsaugos inspekcijai (estų kalba: Andmekaitse Inspektsioon el. paštas info@aki.ee arba www.aki.ee).

Jei turite klausimų ar pastabų dėl šios Politikos ar bet kurios RAIT GROUP bendrovių privatumo praktikos, susisiekite su mumis el. paštu info@raitgroup.com.

 

Įsigaliojimo data: 2023-01-01