RAIT PASLAUGOS

RAIT komanda parinks tinkamą tyrimo modelį jūsų verslo situacijai, paruoš instrumentus, surinks duomenis, atliks rezultatų analizę bei pateiks išvadas ir rekomendacijas tolimesniam rezultatų panaudojimui kasdienėje veikloje.

Reklamos testavimas gali būti labai kompleksinis – apimantis tiek kokybinę, tiek kiekybinę reklamos analizę. Tai idėjų, konceptų, vizualų, garso ir vaizdo įrašų testavimas.

Pagrindiniai rodikliai esamai ir pageidaujamai prekinio ženklo pozicijai nustatyti ir stebėti konkurencinėje aplinkoje.

Tyrimo tikslas yra suprasti darbuotojų pasitenkinimą įvairiais su darbu susijusiais aspektais (darbo aplinka, procesais, bendravimu, atlyginimu, tiesioginiu vadovo darbu ir pan.), kad padėtų personalo planavimo veiklai jūsų organizacijoje.

Dažniausiai tai vartotojų elgsenos ir įpročių analizės tyrimas siekiant susidelioti ilgalaikes strategijas, priimant svarbius sprendimus ar planuojant pokyčius.

Šių tyrimų rezultatai dažnai matomi spaudoje – šis tyrimas naudojamas dažniausiai tuomet kai siekiama pamatuoti bendrą visuomenės nuomonę tam tikrais klausimais.

Laimingi klientai – lojalūs klientai. Klientų pasitenkinimo tyrimai suteikia galimybę sužinoti, ką apie Jus mano Jūsų paslaugų ar produktų vartotojai. Tyrimai atliekami dažniausiai dviem būdais – iš karto po paslaugos suteikimo, arba tam tikru periodiškumu.

Tam, kad naujo produkto ar paslaugos įvedimas būtų sėkmingas, verta žinoti, kokia yra preliminari rinkos talpa ir potencialas: kiek vartotojai yra pasiruošę, kokios naudos jie iš jo tikisi, kokios bus įsivaizduojamos šio produkto vartojimo situacijos, kokiais kanalais ir kaip komunikuoti jo atsiradimą ir kas yra šio produkto ar paslaugos tikslinė auditorija.

Pagrindinis šio metodo tikslas yra gauti išsamų darbuotojo kompetencijos vertinimą iš įvairių šaltinių: vadovo, pavaldinių, kolegų ir savęs.

Produktų ar konceptų testavimas specialiai paruoštose patalpose arba respondentų namuose, kai siekiama išsiaiškinti priimtiniausią skonį, formą, pakuotę ar net idėją.

Atliekamos, kai interneto skvarba tikslinėje grupėje yra pakankama tam, kad būtų užtikrintas duomenų validumas. Internetinėms apklausoms yra naudojami paneliai (interaktyvi respondentų duomenų bazė, kurios dalyviai yra iš anksto davę sutikimą dalyvauti įvairiuose tyrimuose). Internetinės apklausos taip pat atliekamos ir pagal pateiktą klientų ar darbuotojų kontaktų sąrašą.

Atliekamos tuomet, kai tikslinė grupė yra lengvai pasiekiama telefonu (pvz., įmonių vadovai, klientai, gydytojai ir kt.), taip pat kai apklausa nėra ilga ir nereikia rodyti vizualinės medžiagos. Naudojant kvotinę atranką, telefonu apklausiami ir gyventojai.

Atliekamos tuomet, kai tikslinė grupė yra sunkiai pasiekiama telefonu, internetu – kai tyrimo tikslas yra atlikti reprezentatyvią visų gyventojų arba konkrečios vietos lankytojų apklausą. Taip pat šis būdas yra pasirenkamas, kai apklausa sudėtinga, ilga bei naudojamos papildomos priemonės (pvz., vizualinė medžiaga).

Tai produktų ar konceptų testavimas – specialiai paruoštose patalpose arba repondentų namuose, kai siekiama išsiaiškinti priimtiniausią skonį, formą, pakuotę ar net idėją.

Šis metodas skirtas tirti darbuotojų, tiesiogiai aptarnaujančių klientus, darbo veiksmingumą bei aptarnavimo kokybę.

Šis metodas puikiai tinka situacijos įvertinimui – srautų matavimui, klientų/ lankytojų elgesio identifikavimui, reklamos ar produktų pastebimumo įvertinimui.

Tai kokybinių tyrimų metodologija, kuomet siekiama sužinoti vartotojų nuomonę, požiūrį, patirtį, bei įsitikinimus, susijusius su analizuojamu produktu, paslauga, koncepcija, reklama, idėja ar pakuote.

Šio metodo metu dėmesys yra skiriamas vienam respondentui ir yra naudojamas, kai siekiama sužinoti detalią respondento nuomonę, požiūrį, nuostatas konkrečia tema, pavyzdžiui, vertinant naujus į rinką įvedamus produktus ar paslaugų paketus.

Turime unikalią internetinę platformą, kurioje žmonės iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos diskutuoja įvairiomis temomis jums rūpimais klausimais.

Tai interaktyvi sesija su fasilitatoriumi. Šis būdas padės Jums gautus tyrimo rezultatus paversti poveikį darančiais rinkodaros veiksmais.

RAIT komanda įsigilinusi į Jūsų verslo specifiką gali padėti sukurti individualius efektyvumo rodiklius, kurie padės paprasčiau įvertinti ir sekti įmonės veiklos rodiklius.

Šis duomenų rinkimo būdas dažniausiai pasirenkamas, kai atliekamos rinkos apžvalgos.

Šia metodika fiksuojami respondentų atsakymai leidžia išsiaiškinti, kaip yra suvokiama produkto vertė ir kartu sužinoti, kiek respondentas asmeniškai yra linkęs mokėti už produktą.

Rekomendavimo lygis (NET Promoter Score/NPS) skirtas išsiaiškinti, kokia dalis klientų yra „propaguotojai“, t.y. linkę rekomenduoti įmonės produktus ar paslaugas ir kokia dalis – „peikėjai“, t.y. nelinkę įmonės rekomenduoti ar linkę reikšti savo nepasitenkinimą įmonės teikiamomis paslaugomis ar jos gaminamais produktais.

Savo tyrimuose naudojame Eye-Tracking technologiją, kuri padeda įvertinti vaizdinę medžiagą (reklamos, internetiniai puslapiai ir kt.).

Pasaulyje yra apie 15-25% vartotojų, kurie gali būti priskiriami prosumerių kategorijai. Mūsų duomenimis, Lietuvoje apie 8% interneto vartotojų yra prosumeriai.

RAIT FILOSOFIJA

PARTNERYSTĖ

Mes plėtojame ilgalaikį ir patikimą santykį su savo klientais bei esame jų strateginiai partneriai. Mūsų komanda yra lojali ir bendradarbiauja su klientu visuose tyrimo etapuose.

PROFESIONALUMAS

Mes esame rinkos tyrimų profesionalų komanda, kuri dirba pagal griežtą verslo ir rinkos tyrimų etikos kodeksą (ESOMAR). Mes investuojame į mokymus ir mūsų teikiamų paslaugų tobulinimą tam, kad galėtume patenkinti visus klientų lūkesčius.

PATIKIMUMAS

Mes įgauname klientų pasitikėjimą, dėl savo atsakingo požiūrio į tai, ką darome bei dėl to, kad užtikriname kokybiškus tyrimų rezultatus. Mes naudojame pažangias technologijas, užtikrindami spartų ir patikimą duomenų apdorojimą. Atliekame griežtas kokybės kontrolės procedūras visuose tyrimo etapuose.

Parašykite mums savo klausimus ir mes suteiksime jums reikalingą pagalbą.

Atlikti darbai

RAIT turi patirties ieškant atsakymų į Jūsų klausimus visuose verslo sektoriuose.

Europos socialinis tyrimas
Kiti

TIKSLAS: Apklausos būdu rinkti duomenis apie Europos socialinės struktūros, gyvenimo sąlygų ir nuostatų kaitą ir pateikti įžvalgas apie tai,...

5 didžiųjų Lietuvos miestų svečių – atvykusių iš rajono, kitų miestų bei užsienio turistų apklausa
Kiti

TIKSLAS: Išsiaiškinti miestų svečių ir turistų išlaidų turizmo reikmėms apimtis ir struktūrą.

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo tarp Lietuvos naktinių klubų lankytojų tyrimas 2008
Kiti

TIKSLAS: Įvertinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų prieinamumą, jų vartojimo paplitimą ir vartojimo įpročius tarp naktinių klubų lanky...

Exit poll- reprezentatyvi balsavusiųjų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose 2012 metų spalio 14 dieną piliečių apklausa
Politika

TIKSLAS: Sužinoti balsavimo rezultatus balsavimo dienos vakare.

Exit poll- reprezentatyvi balsavusiųjų 2008 metų spalio 12 dieną LR piliečių apklausa
Politika

TIKSLAS: Sužinoti balsavimo rezultatus daugiamandatėse apygardose balsavimo dienos vakare.

Dvejų metų programos „Renkuosi mokyti!” efektyvumo įvertinimo projektas
Švietimas

TIKSLAS: Įvertinti projekto dalyvių, kuratorių ir projekto partnerių lūkesčius bei atsiliepimus programos pradinėje, tarpinėje bei galutinės...

Priešprojektinės projekto „Bibliotekos pažangai“ situacijos sociologinis tyrimas, mokymo medžiagos parengimas
Švietimas

TIKSLAS: Ištirti situaciją prieš projekto „Bibliotekos pažangai“ įgyvendinimo pradžią ir išmatuoti pradinius priežiūros rodiklius.

Lietuvos verslo įmonių telefoninė apklausa
Verslas

TIKSLAS: Ištirti Pasaulinės finansų krizės poveikį Lietuvos įmonių veiklai.

Lietuvos gyventojų reprezentatyvi apklausa apie verslumą (GEM APS tyrimas)
Verslas

TIKSLAS: Ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į verslumą, verslumo lygį bei įvardinti bendrą verslumo lygį Lietuvoje.

28

METŲ PATIRTIS

+
LAIMINGI KLIENTAI
+
INTERVIU PER METUS
+
PROJEKTAI PER METUS

Atsiliepimai

Mūsų klientai