Exitintervju

En exitintervju är en undersökning som genomförs med kunder och/eller besökare när de lämnar en butik eller ett evenemang. 

Intervjuer med kunder ge värdefulla insikter som kan hjälpa dig att anpassa din verksamhet, förbättra kundupplevelsen och skapa konkurrensfördelar. Genom att aktivt lyssna på dina kunder visar du att du är dedikerad till att leverera kvalitet och att du vill bygga starka och långvariga relationer med dem.

Det är viktigt att förstå besökare som inte köper från dig för att kunna identifiera hinder, optimera marknadsföring, målgruppssegmentera och analysera konkurrensen. Denna insikt kan hjälpa dig att göra nödvändiga förbättringar, attrahera fler kunder och öka din konkurrenskraft på marknaden. Läs mer…

Kvinna som utför en exitintervju med en man

OM OSS

Hör av dig till oss så berättar vi vad vi kan göra för dig och ditt företag. Du kan maila direkt till patrik@fsr.se eller till info@fsr.se

RAIT Sverige AB är ett svenskt marknadsundersökningsföretag som startade 1994. Vi gör allt ifrån kund- och medarbetarundersökningar till traditionella intervju-undersökningar i butiker och köpcentra. Vi har konkurrenskraftiga priser på webbpaneler i Sverige och Norden och vi samarbetar med några av de bästa moderatorerna i Sverige om du vill använda dig av fokusgrupper.

Om du är intresserad av marknaden i Estland, Lettland eller Litauen är vi rätt partner. 

Vi gör en hel del produkttester inför kommande lanseringar. Vi har förnärvarande svenska bolag som testar produktkoncept på den baltiska marknaden. Det finns också möjligheter att genomföra strategiska undersökningar vilket kan innebära allt ifrån att hitta den bästa platsen för din kommande etablering till att undersöka attityderna till ditt varumärke i de baltiska länderna.

RAIT GROUP är ett av de ledande marknadsundersökningsföretagen i de baltiska länderna och Norden. RAIT GROUP har över 20 års erfarenhet av marknadsundersökningar och genomför mer än 50.000 intervjuer per år. Vi är stolta över vår långa erfarenhet och betyget från våra lokala och internationella kunder.

VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper dig att välja den undersökningsmetod som passar bäst för dina behov. Vi samlar in data, analyserar resultaten och ger slutsatser och rekommendationer för vidare implementering i din organisation.

Reklamtester kan vara mycket komplexa och innefatta både kvalitativ och kvantitativ analys av kommersiell reklam.

Varumärkesundersökningar är en av de mest grundläggande och viktiga undersökningarna för alla varumärken.

Det finns mycket att säga om medarbetarmätningar. Just nu är modeordet ”engagemang”.

Detta fält kan innehålla många olika undersökningsmetoder. Det kan t ex inbegripa strategisk information om etablering på den baltiska marknaden eller långsiktiga förändringar i befolkningen.

Vi har t ex gjort opinionsundersökningar för ett av Sveriges riksdagspartier med hjälp av CINTs webbpaneler.

Kundundersökningar är ett viktigt instrument för de flesta företag och organisationer idag. Utmaningen är att veta var och när vi ska mäta och hur resultatet ska följas upp.

Finns det potential för en ny produkt på marknaden? Vilka produkter är dina konkurrenter? Vilka kanaler passar bäst för att marknadsföra din nya produkt?

Målet med dessa undersökningar är att förstå dynamiken i en organisation. Hur väl stämmer min självbild med mina kollegors uppfattning av mig? Det är en undersökning som passar lite större organisationer med flera chefsled.

I Baltikum är det vanligt att utföra produkttester i hemmiljö. Vi har även möjlighet att göra undersökningar i våra egna lokaler samt ”online” tester.

Den undersökningsform som är den vanligaste förekommande. I en webbenkät ges stora möjligheter att använda bilder, ljud och videoklipp.

Kvantitativa undersökningar innebär användning av strukturerade frågeformulär som utvecklats och anpassats efter kundens behov. Huvudsyftet med kvantitativa undersökningar är att undersöka ett urval av målgruppen med hjälp av ett strukturerat frågeformulär och, efter att ha analyserat informationen, att generalisera resultaten för hela målgruppen.

Kvantitativa undersökningar innebär användning av strukturerade frågeformulär som utvecklats och anpassats efter kundens behov. Huvudsyftet med kvantitativa undersökningar är att undersöka ett urval av målgruppen med hjälp av ett strukturerat frågeformulär och, efter att ha analyserat informationen, att generalisera resultaten för hela målgruppen.

Produkt-, förpacknings- och koncepttester används för att ta reda på vilka av de befintliga koncepten som har den bästa smaken, formen, förpackningen eller idén. Under testerna testar respondenterna (smak, berör, observera, prova, konsumera, etc.) olika produkter enligt förinställda utvärderingskriterier.

Denna metod används för att utvärdera effektiviteten och servicekvaliteten hos anställda som har direkt kundkontakt.

Denna metod bygger på en metod att varje produkt, vara eller tjänst har en specifik plats i konsumenternas medvetande, vilket utgör grunden för utveckling av varumärken.

Det är en metod som kan ge mycket exakta och specifika svar samt omfattande och varierad kunskap om individers erfarenheter, åsikter och motiv, som inte kan erhållas från en fokusgruppsdiskussion.

I Baltikum har vi en unik online plattform med respondenter från Vilnius, Kaunas och Klaipėda. Vi kan starta diskussioner om aktuella ämnen och få snabba insikter från våra paneldeltagare.

Det är en sak att utföra en undersökning. Det är lika viktigt att komma fram till nyckeltal eller indexvärden som du kan använda som benchmark över tid.

Vi hjälper dig att hitta rätt information. Ibland behöver undersökningsdata kompletteras med redan befintliga data. Vi har tillgång till många publika databaser och kan hjälpa dig att hitta rätt information snabbare.

Vad är konsumenten villig att betala för din produkt/tjänst? Vilket pris är rätt för din produkt/tjänst? Det är svåra och viktiga frågor. Kontakta oss för mer information.

Det är en metod framtagen i USA av Fred Reichheld och som senare användes av Bain & Company and Satmetrix.

Vi har möjlighet att använda oss av eyetracking för att mäta kundernas ögonrörelser. Kontakta oss för mer information.

15–25% av världens konsumenter kan tillskrivas kategorin prosumers.

VÅR FILOSOFI

DU ÄR VÅR PARTNER

Vi strävar efter att utveckla långvariga och pålitliga relationer med våra kunder och att vara kundernas strategiska partner. Vårt team är engagerat och hjälper dig i alla skeden av din undersökning.

VI ÄR PROFFS

Alla vi som jobbar på RAIT-Group har jobbat i undersökningsbranschen länge och vi arbetar i enlighet med ESOMARS uppförandekod. För att hålla oss ajour med den senaste utvecklingen i branschen utbildar vi våra medarbetare kontinuerligt.

FÖRTROENDE

Vi vet att förtroende är något som förtjänas genom ett bra och kvalitativt arbete. RAIT Group använder sig av gedigna metoder och vi kontrollerar alla skeden av processen innan vi lämnar över resultatet av vårt arbete.

Ställ dina frågor till oss här.

PORTFOLIO

Vi har erfarenhet av undersökningsbranscher i de flesta branscher.

28

år i branschen

+
Fler än 145 nöjda kunder
+
genomförda intervjuer årligen
+
genomföra projekt per år

REFERENSER

VÅRA KUNDER