RAIT > Annat > En undersökning riktad till besökare och turister i de fem största städerna i Litauen.
RAIT-55-400x300

En undersökning riktad till besökare och turister i de fem största städerna i Litauen.

PROJEKTINFORMATION

KUND:
Litauens Statistiska Centralbyrå
PLATS:
Litauen
STARTADE:
2007
Category:
Annat

Målet med undersökningen var att ta reda på hur stor turismen var och hur och var de spenderade sin tid och sina pengar.

Metod. Vi utförde intervjuer på plats med 8 400 besökare.