RAIT > Politik > OPINIONSUNDERSÖKNING TILL MEDBORGARE I STOCKHOLMS STAD JUNI 2021
Research_Hero-400x300

OPINIONSUNDERSÖKNING TILL MEDBORGARE I STOCKHOLMS STAD JUNI 2021

PROJEKT INFORMATION

KUND:
ETT AV VÅRA RIKSDAGSPARTIER
PLATS:
Stockholm
STARTADE:
2021
Category:
Politik

Målet med undersökningen var att ta reda på det aktuella opinionsläget i Stockholms Stad under två veckor sommaren 2021

Metod: Webbundersökning som utfördes med hjälp av Cints webbpaneler