Politik

RAIT > Naujienos > Politik
07 jul
Research_Hero-400x300
OPINIONSUNDERSÖKNING TILL MEDBORGARE I STOCKHOLMS STAD JUNI 2021
Målet med undersökningen var att ta reda på det aktuella opinionsläget i Stockholms Stad under två veckor sommaren 2021