Annat

RAIT > Naujienos > Annat
07 jul
RAIT-55-400x300
En undersökning riktad till besökare och turister i de fem största städerna i Litauen.
Målet med undersökningen var att ta reda på hur stor turismen var och hur och var de spenderade sin tid och sina pengar.