RAIT > How could research help you? > Strategiska undersökningar

Will the developed communication strategy achieve its goals?

Detta fält kan innehålla många olika undersökningsmetoder. Det kan t ex inbegripa strategisk information om etablering på den baltiska marknaden eller långsiktiga förändringar i befolkningen.

communication-strategy-rait-group
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back