Sekundärdata

Vi hjälper dig att hitta rätt information. Ibland behöver undersökningsdata kompletteras med redan befintliga data. Vi har tillgång till många publika databaser och kan hjälpa dig att hitta rätt information snabbare.

secondary-data-analysis-rait-group
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back