RAIT > Qualitative research > Djupintervjuer (IDI)

Djupintervjuer (IDI)

Det är en metod som kan ge mycket exakta och specifika svar samt omfattande och varierad kunskap om individers erfarenheter, åsikter och motiv, som inte kan erhållas från en fokusgruppsdiskussion. Under en intervju ställer moderatorn frågor enligt ett förberett scenario.

Denna metod kan också användas online, vilket ger respondenten möjlighet att känna sig trygg och bekväm i sitt eget hem.

in-depth-interview-rait-group
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back