RAIT > Kvalitatīvie pētījumi > Padziļinātās intervijas

Padziļinātās intervijas

Šī metode sniedz precīzas un detalizētas atbildes, kā arī sniedz padziļinātu izpratni par individuālo pieredzi, viedokli un motīviem, ko nevar iegūt fokusgrupu diskusijā. Padziļināto interviju metodi bieži izmanto, lai intervētu ekspertus un uzņēmumu pārstāvjus. Intervijas laikā moderators uzdod respondentam jautājumus saskaņā ar iepriekš noteiktu scenāriju.

Šo metodi var izmantot arī tiešsaistē, dodot respondentam iespēju justies ērti ierastā vidē savās mājās vai darba vietā pie datora.

in-depth-interview-rait-group
Uzrakstiet mums savus jautājumus, un mēs sniegsim Jums nepieciešamo palīdzību.
Request a Call back