RAIT > Kvalitatiivne uuring > Süvaintervjuu (IDI)

Süvaintervjuu (IDI)

Süvaintervjuu (IDI) on samuti kvalitatiivne uurimismeetod, aga erinevalt fookusgrupiintervjuust viiakse läbi see korraga vaid ühe inimesega. See tähendab, et uuringuteemaga minnakse eriti süvitsi.

See meetod vőib pakkuda väga täpseid ja eriilmelisi vastuseid, samuti ka ulatuslikke ja erinevaid teadmisi indiviidide kogemuste, arvamuste ja motiivide kohta. Sageli kasutatakse seda meetodit eksperthinnangute kogumiseks, samuti ka B2B uuringute puhul.

Intervjueerija modereerib intervjuud lähtuvalt uuringu eesmärgist.

Kas sa soovid osaleda süvaintervjuul?

in-depth-interview-rait-group
Kirjutage meile oma küsimused ja me osutame Teile vajalikku abi.
Request a Call back