Tehtud tööd

RAIT > Tehtud tööd
Leedu 5 suurema linna külastatavus teistest rajoonidest, linnadest ning välismaalt.
Muu

Eesmärk: Selgitada välja linnade külaliste ja turistide vajadusteks tehtud kulutuste mahud ja struktuur.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamise levik Leedu ööklubides, uuring 2008
Muu

Eesmärk: Hinnata narkootiliste ja psühhotroopsete ainete kättesaadavust, nende tarvitamise levikut ja tarbimisharjumusi ööklubides.

EXIT POLL – 2012. AASTAL LEEDU VABARIIGI SEIMI VALIMISTEL HÄÄLETANUD KODANIKE REPRESENTATIIVNE KÜSITLUS
Poliitika

Eesmärk: Saada hääletamistulemused teada hääletamispäeva õhtul. Sihtgrupp: Leedu Vabariigi Seimi valimistest osa võtnud 18-aastased ja vane...

EXIT POLL –2008. AASTA VALIMISTEL HÄÄLETANUD LEEDU KODANIKE REPRESANTIIVNE KÜSITLUS
Poliitika

Eesmärk: Saada hääletamistulemused teada mitmeliikmelistes ringkondades hääletamispäeva õhtul. Sihtgrupp: Leedu Vabariigi Seimi valimistes...

KAHEAASTASE PROGRAMMI „VALIN ÕPETAMISE!” TÕHUSUSE HINDAMISE PROJEKT
Haridus

Eesmärk: Hinnata projektis osalejate, kuraatorite ja projekti partnerite ootusi ning arvamusi programmi alg-, kesk- ning lõppetappidel. Määr...

PROJEKTI „RAAMATUKOGU ARENGUKS“ EELSE SITUATSIOONI SOTSIOLOOGILINE UURING JA ÕPPEMATERJALIDE KOOSTAMINE
Haridus

Eesmärk: Situatsiooni uurimine enne projekti „Raamatukogu arenguks“ elluviimise algust ja algsete järelevalvenäitajate mõõtmine; õppematerja...

LEEDU ÄRIETTEVÕTETE TELEFONIKÜSITLUS
Ettevõtlus

Eesmärk: Uurida maailma rahanduskriisi toimet Leedu ettevõtete tegevusele.

LEEDU ELANIKE REPRESANTIIVNE KÜSITLUS ETTEVÕTLIKKUSE KOHTA (GEM APS UURING)
Ettevõtlus

Eesmärk: Situatsiooni uurimine enne projekti „Raamatukogu arenguks“ elluviimise algust ja algsete järelevalvenäitajate mõõtmine; õppematerja...