RAIT > Teenused

FAKTUM&ARIKO TEENUSED

Faktum&Ariko meeskond valib teie ärisituatsioonile sobivaima uuringumeetodi, valmistab ette töövahendid, kogub andmed, viib läbi tulemuste analüüsi ning esitab järeldused ja soovitused uuringutulemuste kasutamiseks Teie edaspidises äritegevuses.

Reklaami testimine võib olla kompleksne ja hõlmata nii reklaami kvaliteedi kui kvantiteedi analüüsi. See on ideede, kontsptsioonide, visualisatsioonide, heli- ja videosalvestiste testimine.

Peamised näitajad kaubamärgi hetkepositsiooni ja soovitava positsiooni kindlaksmääramiseks ja vaatlemiseks konkurentsikeskkonnas.

RAIT Faktum&Ariko aitab mõista töötajate rahulolu tööga seotud aspektide vallas (töökeskkond, protsessid, suhtlus, töötasu, rahulolu otsese juhiga jne), et toetada personali planeerimisega seotud tegevusi teie ettevõttes. Seda tüüpi uuringud on kõige olulisemad keskmise suurusega ning suurte ettevõtete jaoks.

See on harilikult tarbijate käitumise ja harjumuste analüüsiga seotud uuring, et panna paika pikaajalised strateegiad tähtsate otsuste vastuvõtmisel või muudatuste planeerimisel.

Nende uuringute tulemused on sageli nähtavad ajakirjanduses – seda uuringut rakendatakse sagedamini siis, kui püütakse mõõta avalikkuse arvamust teatud kindlates küsimustes.

Õnnelikud kliendid on lojaalsed kliendid. Klientide rahulolu uuringud annavad võimaluse teada saada, milline on teie teenuste ja toodangu tarbijate arvamus teie kohta. Uuringuid tehakse sagedamini kahel viisil – kas kohe pärast teenuse osutamist või teatud perioodilisusega. Saadud uuringutulemused aitavad välja selgitada toote või teenuse tugevad või nõrgad küljed ning tarbijate ootused.

Selleks, et edukalt tutvustada turul uut toodet, tuleb teada turu esialgset vőimekust ja tarbija vőimalikku suhtumist: Kas tarbija on valmis uueks tooteks? Millist kasu nad loodavad sellest saada? Millised vőiksid toote kasutamise olukorrad olla? Kuidas ja läbi milliste kommunikatsioonikanalite tuleks toodet vői teenust vahendada? See uuringulahendus aitab sul toodet/teenust positsioneerida ning kaardistada konkurentsistrateegia.

Selle lähenemisviisi peamine eesmärk on saada juhtivtöötajate kompetentsuse hindamine erinevatest allikatest: juhilt, alluvatelt, kolleegidelt ning enesehinnang.

Toodete või kontseptsioonide testimine spetsiaalselt selleks ette valmistatud ruumides või vastajate kodudes, kui püütakse välja selgitada vastuvõetavaim maitse, vorm, pakend või idee.

Kvantitatiivsed uuringud sisaldavad struktureeritud küsimustike kasutamist, mis on arendatud lähtuvalt uuringu eesmärgist. Sellise uurimisviisi peamine tunnus on, et küsitletakse samasuguseid küsimusi suuremalt hulgalt inimestelt ning vastused esitatakse üldistatud kujul, arvudena.

Kvantitatiivsed uuringud sisaldavad struktureeritud küsimustike kasutamist, mis on arendatud lähtuvalt uuringu eesmärgist. Sellise uurimisviisi peamine tunnus on, et küsitletakse samasuguseid küsimusi suuremalt hulgalt inimestelt ning vastused esitatakse üldistatud kujul, arvudena.

Kvantitatiivsed uuringud sisaldavad struktureeritud küsimustike kasutamist, mis on arendatud lähtuvalt uuringu eesmärgist. Sellise uurimisviisi peamine tunnus on, et küsitletakse samasuguseid küsimusi suuremalt hulgalt inimestelt ning vastused esitatakse üldistatud kujul, arvudena.

See on toodete või kontseptsioonide testimine spetsiaalselt ette valmistatud ruumides või vastajate kodudes, kui püütakse välja selgitada vastuvõetavaim maitse, vorm, pakend või idee.

Selle meetodiga hinnatakse nende töötajate teenuse kvaliteeti ja tőhusust, kes teenindavad tarbijat vahetult.

See meetod sobib suurepäraselt situatsiooni hindamiseks – vooguse mõõtmiseks, klientide/külastajate käitumise identifitseerimiseks, reklaami või toodangu nähtavuse hindamiseks.

See on kvalitatiivne uuringulahendus, mis aitab mõista uurimise eesmärgiks olevat temaatikat läbi vastajate endi vaateprisma. See tähendab, et uuringu raames ei anta vastajatele ette valikuid, mille vahel nad peavad vastuseid valima, vaid vestluse käigus selguvad need süsteemid ja valikud, kuidas antud uuringutemaatika inimeste peas tegelikult paikneb.

Süvaintervjuu (IDI) on samuti kvalitatiivne uurimismeetod, aga erinevalt fookusgrupiintervjuust viiakse läbi see korraga vaid ühe inimesega. See tähendab, et uuringuteemaga minnakse eriti süvitsi.

Meil on unikaalne veebiplatvorm, kus Vilniuse, Kaunase ja Klaipeda inimesed diskuteerivad erinevatel teemadel meile huvi pakkuvates küsimustes.

Kui RAIT meeskond on süvenenud Teie äri spetsiifikasse, siis võib ta aidata luua individuaalsed efektiivsuse näitajad, mis aitavad lihtsamini hinnata ja jälgida ettevõtte tegevusnäitajaid.

See andmekogumismeetod on üldiselt valitud, et teostada turu ülevaadet.

See on meetod selgitamaks, mis on toote/teenuse optimaalne hind.

Net promoter score (NPS) tiek izmantots, lai noskaidrotu, cik liela pircēju daļa iesaka uzņēmuma produktus un pakalpojumus citiem un cik liela pircēju daļa neiesaka citiem vai pat izsaka savu neapmierinātību ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem vai ražotajiem produktiem.

Oma uuringutes kasutame Eye-Tracking tehnoloogiat, mis aitab hinnata visuaalset materjali (reklaami, veebilehti jms).

15–25 % no visiem pircējiem pasaulē varētu atbilst kategorijai profesionālais pircējs.