RAIT GROUP PRIVAATSUSPOLIITIKA

RAIT > RAIT GROUP PRIVAATSUSPOLIITIKA

RAIT GROUP“ („RAIT“Ltd, „RAIT Custom Research Baltic“ SIA, „RAIT Faktum” , RAIT Sverige AB)  on pühendunud oma klientide ja vastajate privaatsuse kaitsmisele. Käesolev üldine privaatsuspoliitika („Privaatsuspoliitika) annab ülevaate üldpõhimõtetest, kuidas me kogume, töötleme ja kaitseme isikuandmeid, mida Te meile esitate. Lisateabe saamiseks meie privaatsustavade kohta võtke meiega ühendust aadressil info@raitgroup.com.

Isikuandmete kaitsmine on RAIT GROUPi jaoks esmatähtis. Meie ettevõtted järgivad kõigile registreeritud turu-uuringute ettevõtetele kohaldatava professionaalse käitumiskoodeksi (ICC/ESOMAR International Code on Market, Opinion and Social Research) juhiseid ja nõudeid ning kõiki kehtivaid kohalikke eeskirju, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärust („GDPR“), eriti vastajate andmete kaitse osas.

RAIT GROUP“ ettevõtted kasutavad Teie isikuandmete kaitsmiseks erinevaid turvatehnoloogiaid ja protseduure. Protseduurid võivad ettevõtteti erineda, kuid igas RAIT GROUPi üksuses kehtivad alltoodud üldreeglid.

 

Meie kogutav teave

Võime koguda teavet sealhulgas, kuid mitte ainult, oma klientide, meie üritustel osalejate, vastajate ja töötajate kohta.

Kui kasutate meie teenuseid, võime koguda Teilt isikuandmeid, nagu Teie nime, e-posti aadressi ja muud kontaktteavet, mis on uuringus või teenuse kasutamises osalemiseks vajalik. Sellest teavitatakse Teid enne andmete kogumist.

Kui esitate meile teavet või kui saame isikuandmeid kolmandatelt osapooltelt, siis võime teabe täiendamiseks koguda avalikult kättesaadavat teavet kolmandate osapoolte allikatest, näiteks avalikest andmebaasidest või sotsiaalmeediaplatvormidest. Kui andmete kogumise, töötlemise või säilitamisega on seotud kolmas osapool, teavitatakse Teid eelnevalt rakendatud privaatsuspoliitikast.

Kasutades meie veebilehte, võidakse koguda, salvestada ja kasutada järgmist tüüpi isikuandmeid:

Teave Teie arvuti kohta, sealhulgas Teie IP-aadress, geograafiline asukoht, brauseri tüüp ja versioon ning operatsioonisüsteem.

Teave Teie külastuste ja selle veebisaidi kasutamise kohta, sealhulgas viiteallikas, külastuse pikkus, lehevaatamised ja navigeerimisrajad veebisaidil.

Teave, mille esitate meile meilide ja/või uudiskirjade tellimiseks, näiteks Teie nimi, töökoht ja e-posti aadress.

Teave, mille esisestate meie veebisaidi teenuste kasutamise ajal.

Teave, mis genereeritakse meie veebisaidi kasutamisel, sealhulgas millal, kui sageli ja millistel asjaoludel seda kasutate.

Teave mis tahes vormis suhtluses, mille saadate meile e-posti või meie veebisaidi kaudu, sealhulgas selle sisu ja metaandmed.

 

Küpsised

Meie koduleht kasutab küpsiseid. Küpsis on fail, mis sisaldab identifikaatorit (tähtede ja numbrite jada), mille veebiserver saadab veebibrauserile ja mille brauser salvestab. Seejärel saadetakse identifikaator serverisse tagasi iga kord, kui brauser küsib serverilt lehte. Küpsised võivad olla kas “püsivadvõiseansi”küpsised. Püsiküpsise salvestab veebibrauser ja see jääb kehtima kuni selle määratud aegumiskuupäevani, välja arvatud juhul, kui kasutaja selle enne aegumiskuupäeva kustutab. Seansiküpsis seevastu aegub kasutajaseansi lõpus, kui veebibrauser suletakse. Küpsised ei sisalda tavalist teavet, mis kasutajat isiklikult tuvastaks, kuid Teie kohta salvestatud isiklik teave võib olla seotud küpsistesse salvestatud ja küpsistest saadud teabega. Kasutame ainult seansiküpsiseid.

Järgnevalt on toodud meie kodulehel kasutatavate küpsiste nimetused ja nende kasutamise eesmärgid:

Kasutame oma kodulehel Google Analyticsit arvuti tuvastamiseks, kui kasutaja veebilehte külastab, kasutajate jälgimiseks veebisaidil navigeerimise ajal, veebisaidi kasutuse analüüsimiseks, veebisaidi haldamiseks, pettuste ennetamiseks ja veebisaidi turvalisuse parandamiseks

 

Kogutud teabe kasutamine

Kasutame kogutavat teavet oma teenuse pakkumiseks ja täiustamiseks, Teiega suhtlemiseks ning juriidiliste nõuete täitmiseks. Samuti võime teavet kasutada uurimis– ja analüüsimiseesmärkidel, meie uuringutes osalemise kutseteks ning turundus– ja reklaammaterjalide saatmiseks.

 

Kogutud teabe jagamine

Me ei müü ega rendi Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Pärast andmetöötluslepingu allkirjastamist võime jagada Teie teavet kolmandate osapooltega, kes tegutsevad eraldi vastutavate töötlejate ja/või selliste teenusepakkujatena, kes volitatud andmetöötlejatena aitavad meil teenuseid osutada (näiteks veebimajutuse pakkujad).

 

Turvalisus

Kasutame mõistlikke meetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Kasutame mitmesuguseid sobivaid turvatehnoloogiaid ja –protseduure, mis sõltuvad töödeldavate isikuandmete tundlikkusest ja tehnoloogia hetkeseisust. Pange tähele, et ükski turvameede ei saa olla 100% tõhus ning kuigi meie eesmärgiks on kaitsta Teie andmeid, ei saa me tagada, et volitamata juurdepääsu, kasutamist või avalikustamist ei toimu kunagi.

RAIT GROUP on GDPRi järgimiseks juba kasutusele võtnud mitmeid meetmeid; muuhulgas on rakendatud järgnevat:

Teadmisvajaduse printsiip.RAIT GROUP kasutab andmekogumistoimingute osana vastajate isikuandmete kaitsmiseks meetodeid, millega on vastuste kogumisega tegelevatel meeskondadel juurdepääs ainult teadmisvajaduse alusel.

Töötajate koolitamine. RAIT GROUP koolitab oma töötajaid kehtivate eeskirjade, sealhulgas GDPRi alal.

Krüpteerimine.RAIT GROUP rakendab krüpteerimislahendusi, sealhulgas kõigi töötajate sülearvutites.

RAIT GROUP rakendab protseduure isikuandmeid töötlevate teenusepakkujate valimiseks, lähtudes nende suutlikkusest järgida meie andmekaitsenõudeid. See tähendab, et kõik teenusepakkujad, kes töötlevad isikuandmeid meie kui töötlejate nimel, peavad sõlmima andmetöötluslepingu RAIT GROUP ettevõtetega.

 

Andmete säilitamine

Säilitame kogutud isikuandmeid nii kaua, kui see on töötlemise eesmärkide saavutamiseks mõistlikult vajalik või kuni seaduslik kohustus seda ette näeb. Sobiva säilitamisperioodi määramiseks võtame arvesse isikuandmete hulka, olemust ja tundlikkust, Teie isikuandmete volitamata kasutamisest või avaldamisest tuleneva võimaliku kahju riski, töötlemise eesmärke ja seda, kas suudame need eesmärgid saavutada muude vahenditega, ning kohaldatavaid seadusest tulenevaid kohustusi. Isikuandmete säilitamisel võtame arvesse vajadust lahendada vaidlusi ja jõustada meie vahel sõlmitud lepingut või muuta Teie isikuandmed anonüümseks ja säilitada seda anonüümseks muudetud teavet tähtajatult.

 

Selle privaatsuspoliitika muudatused

Võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt värskendada, et kajastada muudatusi isikuandmete töötlemise viisis ning teeme selle privaatsuspoliitika kättesaadavaks oma kodulehel.

 

Teie õigused

Teil on õigus taotleda juurdepääsu Teie kohta kogutavatele isikuandmetele, nõuda nende parandamist või kustutamist, esitada vastuväiteid teatud töötlemisprotsessidele, taotleda töötlemise piiramist, andmete ülekandmist ning võtta oma nõusolek tagasi, sealhulgas loobuda turunduskommunikatsioonist. Samuti on Teil õigus esitada oma pretensioon andmekaitseasutusele, milleks Eestis on Andmekaitse Inspektsioon info@aki.ee või www.aki.ee.

Kui Teil on selle privaatsuspoliitika või iga RAIT GROUP ettevõtte privaatsustavade kohta küsimusi või muresid, palun võtke meiega ühendust aadressil info@raitgroup.com.

Jõustumiskuupäev: 2023-01-01