Eye-Tracking

Vi har möjlighet att använda oss av eyetracking för att mäta kundernas ögonrörelser. Kontakta oss för mer information.

eye-tracking-rait-group
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back