RAIT > How could research help you? > Opinionsundersökningar

What is the brand awareness and perception?

Vi har t ex gjort opinionsundersökningar för ett av Sveriges riksdagspartier med hjälp av CINTs webbpaneler.

brand-awareness-rait-group
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back