RAIT > RAIT solutions for your business > Prosumers (konsumenter som potentiellt kan hjälpa dig att hantera och utveckla din produkt/tjänst)

Prosumers (konsumenter som potentiellt kan hjälpa dig att hantera och utveckla din produkt/tjänst)

Vem är en prosumer?

 • En ny generation konsumenter, som förstår marknadsföring och är mer krävande;
 • Någon som aktivt söker information och intresserar sig för andras åsikter;
 • Någon som aktivt delar sin åsikt och erfarenheter med andra;
 • En ledare som skapar attityder och beteende;
 • En person som idag kan berätta vad vi andra vill ha i morgon.

Varför är det värt att prata med prosumers?

 • Prosumers är avgörande för att förstå konsumenternas framtida beteende idag;
 • Prosumers förutspår vad konsumenterna kommer att tycka, känna, säga eller köpa under de kommande 6-18 månaderna;
 • De är särskilt användbara för att testa nya produktidéer.
 • De kan vara till hjälp för att mäta den framtida potentialen för din produkt
 • Vilken marknadssektor/kategori som har störst framtida potential
 • Vilket varumärke som har störst tillväxtpotential
 • Vilket konsumentsegment som har störst potential
 • Vilka behov och önskemål kommer konsumenterna att ha i framtiden?

15–25% av världens konsumenter kan tillskrivas kategorin prosumers. Enligt våra uppgifter är cirka 8% av internetanvändarna i Litauen prosumers.

prosumers-rait-group
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back