RAIT > Quantitative research > Webbundersökningar eller webbenkäter

Webbundersökningar eller webbenkäter

Den undersökningsform som är den vanligaste förekommande. I en webbenkät ges stora möjligheter att använda bilder, ljud och videoklipp.

Vi har också tillgång till olika internetpaneler. Det innebär att vi kan göra webbundersökningar som representerar allmänheten i åldern 15 år och äldre. Den är representativ för svenskar avseende kön, region och ålder. Vi kan även genomföra webbundersökningar/webbenkäter i andra länder via dessa paneler.

Webb som metod har en rad fördelar i förhållande till traditionella metoder:

  • Ger snabbare svar – i princip kan man genomföra en webbundersökning mot ett rekryterat urval i loppet av några timmar
  • Ger bättre möjligheter till att kontrollera urvalet – vi kan använda bakgrundsuppgifter och upplysningar om de som svarar och på så sätt få till ett optimalt urval i förhållande till kundens problemställning
  • Respondenten kan svara när den vill, var den vill
  • Ger bättre öppna svar/mer kvalitativ respons – vi ser att respondenterna lägger mycket energi på att besvara speciellt de öppna svaren.

Man undviker risken för fel i resultaten p.g.a. intervjuareffekten

laptop with check box on screen on white background
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back