RAIT > Quantitative research > Telefonundersökningar

Telefonundersökningar

Kvantitativa undersökningar innebär användning av strukturerade frågeformulär som utvecklats och anpassats efter kundens behov. Huvudsyftet med kvantitativa undersökningar är att undersöka ett urval av målgruppen med hjälp av ett strukturerat frågeformulär och, efter att ha analyserat informationen, att generalisera resultaten för hela målgruppen.

När görs undersökningen via telefon?

Telefonintervjuer används när målgruppen är lätt att nå via telefon (t.ex. företagsledare, läkare, etc.) och undersökningen är kort och inte innehåller visuellt material.

telephone-survey-rait-group
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back