RAIT > How could research help you? > Brand Tracking

Brand Tracking

Brand tracking eller varumärkesundersökning är en av de mest grundläggande och viktiga undersökningarna för alla varumärken. Det ger marknadsförare viktiga nyckeltal. Detta i kombination med övergripande kategorikunskap och andra relaterade frågor gör det möjligt att avgöra både den nuvarande varumärkespositionen samt sätta framtida mål.

market-research-consumer-rait-group
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back