RAIT > How could research help you? > Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar

Det finns mycket att säga om medarbetarmätningar. Just nu är modeordet ”engagemang”. Ju fler medarbetare som kan kategoriseras som engagerade desto bättre antas det vara för verksamheten. Vi ser medarbetarskapet som ett långsiktigt åtagande och det gäller att mäta de processer och rutiner som är viktiga för att medarbetarna ska trivas och prestera på arbetet.

perry-grone-lbLgFFlADrY-unsplash
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back