RAIT > Qualitative research > Fokusgrupper (FGD)

Fokusgrupper (FGD)

Denna metod bygger på en metod att varje produkt, vara eller tjänst har en specifik plats i konsumenternas medvetande, vilket utgör grunden för utveckling av varumärken.

Fokusgrupper kan delas in i flera kategorier.

Vanlig grupp: 8-10 respondenter deltar i diskussionen som äger rum i ett rum med envägs spegel och video/ljudutrustning. Diskussionen varar upp till 2 timmar.

I mindre fokusgrupper deltar 4-6 respondenter. Den är utformad för att ta reda på åsikter, och attityder från svåråtkomliga målgrupper (till exempel läkare, företagare, advokater) om en viss produkt, vara eller tjänst.

Onlinegrupper. Detta ger dig en möjlighet att bjuda in människor från olika platser till samma fokusgrupp vilket skulle vara svårt och dyrt på plats. Diskussionen administreras av moderatorn via ZOOM eller någon annan plattform.

focus-group-discussion-rait-group
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back