RAIT > How could research help you? > Kundundersökningar

Kundundersökningar

Kundundersökningar är ett viktigt instrument för de flesta företag och organisationer idag. Utmaningen är att veta var och när vi ska mäta och hur resultatet ska följas upp.

Vi har lång erfarenhet av kundundersökningar och vi har en hel del idéer och tankar på hur du kan göra för att få största möjliga nytta av din undersökning. Många arbetar idag med processmätningar, där man mäter olika delar av kundresan, men en årlig kundundersökning ger fortfarande viktig information.

customer-satisfaction-survey-rait-group
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back