Reklamtester

Reklamtester kan vara mycket komplexa och innefatta både kvalitativ och kvantitativ analys av kommersiell reklam.

Under undersökningen kan reklam, layout och ljud testas. Testerna kan tillämpas på färdiga reklamfilmer och även under skapandeprocessen.

För- och eftertester

  • Vi mäter framgången på din kampanj.
  • Vi mäter vad som fungerade bäst och vad som kan förbättras inför nästa kampanj.
  • Vi mäter hur budskapet uppfattades.
  • Vi mäter vilken aspekt ditt budskap hade i målgruppen.

Vi mäter vilken kanal som fungerade bäst.

communication-strategy-rait-group
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back