RAIT > Kuidas võivad uuringud teid aidata? > Reklaami tõhususe uuringud

Reklaami tõhususe uuringud

Reklaami testimine võib olla kompleksne ja hõlmata nii reklaami kvaliteedi kui kvantiteedi analüüsi. See on ideede, kontsptsioonide, visualisatsioonide, heli- ja videosalvestiste testimine.

Uuringud võivad olla ette nähtud reklaamiklippide, -makettide ja -salvestuste testimiseks. Võib rakendada nii lõpetatud kui alles loodava reklaami hindamiseks.

Pre ja post reklaamitestid lubavad hinnata:

  • Ärireklaami toime edu või ebaedu.
  • Konkreetse reklaami tugevaid ja nõrku külgi.
  • Kuidas reklaami sõnumit mõistetakse ja vastu võetakse.
  • Millised reklaami aspektid mõjutavad inimesi.
  • Millised reklaami- või suhtluskanalid on kõige tõhusamad.
communication-strategy-rait-group
Kirjutage meile oma küsimused ja me osutame Teile vajalikku abi.
Request a Call back