RAIT > Quantitative research > Mystery Shopping

Mystery Shopping

Denna metod används för att utvärdera effektiviteten och servicekvaliteten hos anställda som har direkt kundkontakt. Under undersökningen imiterar mystery shopper beteendet hos en verklig konsument och undersöker därmed styrkor och svagheter i serviceprocesser. Effektiviteten hos analyserade processer utvärderas enligt förinställda standarder.

Vi genomför dessa undersökningar i samarbete med Dive

mystery-shopper-caller-rait-group-1
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back