RAIT > RAIT solutions for your business > Net Promoter Score (NPS) – rekommendationsfrågan

Net Promoter Score (NPS) – rekommendationsfrågan

Det är en metod framtagen i USA av Fred Reichheld och som senare användes av Bain & Company and Satmetrix.

Det är ett enkelt och smidigt sätt att mäta vilka som är dina lojala kunder och vilka som ligger i riskzonen för att lämna. Resultatet presenteras som ett nyckeltal mellan -100 och 100.

net-prometer-score-rait-group
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back