RAIT > Quantitative research > Personliga intervjuer

Personliga intervjuer

Kvantitativa undersökningar innebär användning av strukturerade frågeformulär som utvecklats och anpassats efter kundens behov. Huvudsyftet med kvantitativa undersökningar är att undersöka ett urval av målgruppen med hjälp av ett strukturerat frågeformulär och, efter att ha analyserat informationen, att generalisera resultaten för hela målgruppen.

När används personliga intervjuer?

Personliga intervjuer används när målgruppen är svår att nå via telefon och internet eller när syftet med undersökningen är att genomföra en representativ undersökning. Denna metod är också praktisk när en undersökning är komplex, lång och involverar ytterligare medel (t.ex. visuellt material).

face-to-face-interviews-rait-group
Ställ dina frågor till oss här.
Request a Call back