RAIT > Kvantitatiivsed uuringud > Küsitlused otsese vestluse teel

Apklausa tiesioginio interviu būdu

Kvantitatiivsed uuringud sisaldavad struktureeritud küsimustike kasutamist, mis on arendatud lähtuvalt uuringu eesmärgist. Sellise uurimisviisi peamine tunnus on, et küsitletakse samasuguseid küsimusi suuremalt hulgalt inimestelt ning vastused esitatakse üldistatud kujul, arvudena. Enamasti lisatakse sellistele uuringutele siiski ka üksikuid avatud vormis küsimusi, kus vastaja peab andma vastuse oma sõnadega vabas vormis. Need vastused aga kodeeritakse analüüsi faasis taas numbrilisteks väärtusteks.

Selliste küsitlust kasutamine alati siis, kui on vaja üldistada tulemusi kogu elanikkonnale.

Millal teostatakse uuringuid näost-näkku intervjuudena (F2F, PAPI, CAPI)?

Näost-näkku intervjueerimist kasutatakse, kui valimilt on keeruline vastuseid saada telefoni või interneti teel vői kui uuringu eesmärk on pakkuda esinduslikku valimit Eesti ühiskonna suhtes. See meetod on ka käepärane, kui uuring on kompleksne, pikaajaline ja sisaldab lisatingimusi (nt visuaalset materjali).

face-to-face-interviews-rait-group
Kirjutage meile oma küsimused ja me osutame Teile vajalikku abi.
Request a Call back