RAIT > Kvantitatiivsed uuringud > Telefoniuuringud

Telefoniuuringud

Kvantitatiivsed uuringud sisaldavad struktureeritud küsimustike kasutamist, mis on arendatud lähtuvalt uuringu eesmärgist. Sellise uurimisviisi peamine tunnus on, et küsitletakse samasuguseid küsimusi suuremalt hulgalt inimestelt ning vastused esitatakse üldistatud kujul, arvudena. Enamasti lisatakse sellistele uuringutele siiski ka üksikuid avatud vormis küsimusi, kus vastaja peab andma vastuse oma sõnadega vabas vormis. Need vastused aga kodeeritakse analüüsi faasis taas numbrilisteks väärtusteks.

Millal teostatakse uuringuid telefoniintervjuudena (CATI)?

Telefoniintervjuud kasutatakse, kui valimini on lihtne jőuda telefoni teel, uuring on lühiajaline ega sisalda visuaalset materjali. Seda meetodit kasutatakse nii elanikkonna kui spetsiifilisema sihtrühma küsitlemisel (nt ettevõtete juhid; arstid; õpetajad vms).

telephone-survey-rait-group
Kirjutage meile oma küsimused ja me osutame Teile vajalikku abi.
Request a Call back