RAIT > Kvantitatiivsed uuringud > Online-küsitlused

Online-küsitlused

Kvantitatiivsed uuringud sisaldavad struktureeritud küsimustike kasutamist, mis on arendatud lähtuvalt uuringu eesmärgist. Sellise uurimisviisi peamine tunnus on, et küsitletakse samasuguseid küsimusi suuremalt hulgalt inimestelt ning vastused esitatakse üldistatud kujul, arvudena. Enamasti lisatakse küsimustikku ka üksikuid avatud vormis küsimusi, kus vastaja annab oma hinnangu vabas vormis. Need vastused aga kodeeritakse analüüsi faasis taas numbrilisteks väärtusteks.

Suurelt hulgalt vastajatelt küsitakse samu küsimusi. Lõpuks esitatakse vastused üldistatud kujul, arvudena.

Millal teostatakse uuringuid interneti kaudu (CAWI)?

Interneti teel uuringute teostamine on väga levinud uuringulahendus. See meetod säästab nii aega kui ka raha. Vastajad värvatakse, sõltuvalt uuringu eesmärgist, kas kasutades veebipaneele või muid kontaktibaase. Veebipaneelide olemasolu võimaldab interneti teel ka esinduslikke elanikkonnaküsitlusi. Siiski peab arvestama, et uuringus küsitletakse vaid inimesi, kes kasutavad internetti.

laptop with check box on screen on white background
Kirjutage meile oma küsimused ja me osutame Teile vajalikku abi.
Request a Call back