RAIT > Kvantitatīvie pētījumi > Tiešsaistes aptaujas

Tiešsaistes aptaujas

Kvantitatīvie pētījumi ietver strukturētu anketu izmantošanu, kuras ir izstrādājuši un klienta vajadzībām pielāgojuši ekonomikas un mārketinga speciālisti. Kvantitatīvo pētījumu galvenais mērķis ir aptaujāt noteiktu mērķa grupas daļu (izlasi), izmantojot strukturētu anketu, un pēc iegūto datu analīzes attiecināt rezultātus uz visiem iedzīvotājiem.

Kādos gadījumos aptaujas var veikt internetā?

Interneta aptaujas tiek izmantotas, kad mērķa grupa izmanto internetu, t.i., interneta lietotāju skaits mērķa grupā ir pietiekams, lai nodrošinātu, ka dati ir reprezentatīvi. Interneta aptaujas tiek veiktas, izmantojot paneļus (interaktīvu respondentu datubāzi, kuri ir pirms tam piekrituši piedalīties aptaujās).

laptop with check box on screen on white background
Uzrakstiet mums savus jautājumus, un mēs sniegsim Jums nepieciešamo palīdzību.
Request a Call back