RAIT > Kvantitatīvie pētījumi > Tiešās intervijas

Tiešās intervijas

Kvantitatīvie pētījumi ietver strukturētu anketu izmantošanu, kuras ir izstrādājuši un klienta vajadzībām pielāgojuši ekonomikas un mārketinga speciālisti. Kvantitatīvo pētījumu galvenais mērķis ir aptaujāt noteiktu mērķa grupas daļu (izlasi), izmantojot strukturētu anketu, un pēc iegūto datu analīzes attiecināt rezultātus uz visiem iedzīvotājiem.

Kādos gadījumos tiek veiktas tiešās intervijas?

Tiešās intervijas tiek veiktas, kad mērķa grupa nav sasniedzama telefoniski vai ar interneta starpniecību, vai arī tad, kad pētījuma mērķis ir veikt visa iedzīvotāju kopuma reprezentatīvu aptauju vai konkrētas vietas apmeklētāju aptauju. Šī metode ir noderīga arī tad, kad pētījuma saturs ir sarežģīts, intervijas ir garas un nepieciešami, piemēram, vizuālie uzskates materiāli.

face-to-face-interviews-rait-group
Uzrakstiet mums savus jautājumus, un mēs sniegsim Jums nepieciešamo palīdzību.
Request a Call back