RAIT > Pakalpojumi

RAIT PAKALPOJUMI

RAIT komanda izvēlēsies pareizo pētījumu modeli Jūsu biznesa situācijai, sagatavos visu pētījumam nepieciešamo, savāks datus, veiks rezultātu analīzi, sniegs secinājumus un ieteikumus tālākai rezultātu izmantošanai ikdienas darbībā.

Reklāmas testēšana var būt kompleksa un aptvert gan kvalitatīvo, gan kvantitatīvo reklāmas analīzi. Tā ietver ideju, konceptu, vizualizācijas, skaņas un video materiālu novērtējumu.

Galvenie rādītāji esošās un vēlamās zīmola pozīcijas noteikšanai un novērošanai konkurekces apstākļos.

RAIT komanda palīdzēs Jums noskaidrot uzņēmuma darbinieku apmierinātību ar dažādiem darba aspektiem (darba vide, procesi, komunikācija, atalgojums, tiešā vadītāja sniegums u.c.), lai palīdzētu Jūsu uzņēmuma/ organizācijas personāla plānošanas aktivitātēm.

Visbiežāk tas ir patērētāju uzvedības un ieradumu analīzes pētījums, lai veidotu ilgtermiņa stratēģijas, pieņemot svarīgus lēmumus un plānojot izmaiņas.

Šo pētījumu rezultāti bieži redzami presē – šādi pētījumi parasti ir nepieciešami, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par noteiktiem jautājumiem.

Ir daudz lielāka iespēja, ka laimīgi klienti būs arī ir lojāli. Klientu apmierinātības pētījumi sniedz iespēju uzzināt, kas Jūsu pakalpojumu izmantotājiem patīk un ko nepieciešams uzlabot. Pētījumi visbiežāk tiek veikti divējādi – uzreiz pēc pakalpojuma sniegšanas vai ar noteiktu periodiskumu.

Veiksmīgai jauna produkta vai pakalpojuma ievešanai, ir jāzina, kāda ir potenciālā tirgus ietilpība un patērētāju attieksme: Cik gatavi tam ir patērētāji? Kādu labumu viņi cer no tā iegūt? Kādās situācijās viņi lietos produktu? Kā un caur kādiem kanāliem komunicēt par produktu vai pakalpojumu? Un kas ir mērķauditorija šim produktam vai pakalpojumam?

Galvenais šī pētījuma mērķis ir veikt vadītāju kompetenču detalizētu novērtējumu, iegūstot detalizētu informāciju no dažādiem avotiem: vadītāja, padotajiem, kolēģiem un pašvērtējuma.

Produktu vai konceptu testēšana var notikt speciāli sagatavotās telpās, respondentu mājās vai arī tiešsaistē, lai noskadrotu piemērotāko garšu, formu, iepakojumu vai pat ideju.

Interneta aptaujas tiek izmantotas, kad interneta lietotāju skaits mērķa grupā ir pietiekams, lai nodrošinātu, ka dati ir reprezentatīvi. Interneta aptaujas tiek veiktas, izmantojot paneļus (interaktīvu respondentu datubāzi, kuri ir pirms tam piekrituši piedalīties aptaujās). Tāpat šāda veida aptaujas var veikt, izmantojot uzņēmuma klientu vai darbinieku datu bāzi.

Telefonintervijas tiek izmantotas, kad mērķa grupa ir viegli sasniedzama pa telefonu (piem., uzņēmumu vadītāji, ārsti, uzņēmumu klienti u.c.) un aptauja ir īsa un neietver vizuālos materiālus. Arī iedzīvotāji tiek aptaujāti pa telefonu, izmantojot kvotu izlasi.

Tiešās intervijas tiek veiktas, kad mērķa grupa nav sasniedzama telefoniski vai ar interneta starpniecību, vai arī tad, kad pētījuma mērķis ir veikt visa iedzīvotāju kopuma reprezentatīvu aptauju vai konkrētas vietas apmeklētāju aptauju. Šī metode ir noderīga arī tad, kad pētījuma saturs ir sarežģīts, intervijas ir garas un nepieciešami, piemēram, vizuālie uzskates materiāli.

Produktu, iepakojumu un konceptu testi tiek veikti speciālās telpās vai respondentu mājās, lai noskaidrotu, vispieņamamāko garšu, formu, iepakojumu vai pat ideju.

Šī metode tiek izmantota, lai novērtētu to darbinieku efektivitāti un apkalpošanas kvalitāti, kuri tiešā veidā apkalpo klientus.

Šī metode izcili piemērota situācijas novērtējumam – plūsmu mērīšanai, klientu / apmeklētāju uzvedības identificēšanai, reklāmas vai produktu pamanāmības novērtēšanai.

FGD ir kvalitatīvā pētījumu metode, ar kuras palīdzību tiek noskaidrots patērētāju viedoklis, attieksme, pieredze un uzskati saistībā ar pētāmo produktu, pakalpojumu, konceptu, kampaņu, ideju vai iepakojumu.

Izmantojot šo metodi, moderators intervijas laikā koncentrējas uz vienu respondentu, lai noskaidrotu detalizētu respondenta viedokli, attieksmi un uzskatus par konkrēto tematu, piemēram, jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešanu tirgū.

Mums ir unikāla interneta platforma, kurā cilvēki no Viļņas, Kauņas un Klaipēdas diskutē par dažādiem jums svarīgiem jautājumiem.

RAIT komanda, iedziļinājusies Jūsu biznesa specifikā, var palīdzēt izstrādāt individuālus efektivitātes rādītājus, kas palīdzēs vienkāršāk novērtēt un sekot uzņēmuma darbības rādītājiem.

Šī datu ieguves metode parasti tiek izmantota, lai veiktu tirgus analīzi.

Respondentu atbildes, kas tiek iegūtas, izmantojot šo metodi, ļauj pārliecināties par produkta vērtības uztveri un noskaidrot, cik daudz respondents ir gatavs maksāt par konkrēto produktu.

Net Promoter Score (NPS) jeb rekomendācijas rādītājs tiek izmantots, lai noskaidrotu, cik lielā mērā klienti ir gatavi ieteikt uzņēmumu kā labu sadarbības partneri citiem.

Mēs izmantojam eye-tracking tehnoloģiju savos pētījumos, lai novērtētu vizuālo materiālu (reklāmas, mājaslapas u.c).

15–25 % no visiem pircējiem pasaulē ietilpst Prosumers grupā.