RAIT > Paslaugos

RAIT PASLAUGOS

RAIT komanda parinks tinkamą tyrimo modelį jūsų verslo situacijai, paruoš instrumentus, surinks duomenis, atliks rezultatų analizę bei pateiks išvadas ir rekomendacijas tolimesniam rezultatų panaudojimui kasdienėje veikloje.

Reklamos testavimas gali būti labai kompleksinis – apimantis tiek kokybinę, tiek kiekybinę reklamos analizę. Tai idėjų, konceptų, vizualų, garso ir vaizdo įrašų testavimas.

Pagrindiniai rodikliai esamai ir pageidaujamai prekinio ženklo pozicijai nustatyti ir stebėti konkurencinėje aplinkoje.

Tyrimo tikslas yra suprasti darbuotojų pasitenkinimą įvairiais su darbu susijusiais aspektais (darbo aplinka, procesais, bendravimu, atlyginimu, tiesioginiu vadovo darbu ir pan.), kad padėtų personalo planavimo veiklai jūsų organizacijoje.

Dažniausiai tai vartotojų elgsenos ir įpročių analizės tyrimas siekiant susidelioti ilgalaikes strategijas, priimant svarbius sprendimus ar planuojant pokyčius.

Šių tyrimų rezultatai dažnai matomi spaudoje – šis tyrimas naudojamas dažniausiai tuomet kai siekiama pamatuoti bendrą visuomenės nuomonę tam tikrais klausimais.

Laimingi klientai – lojalūs klientai. Klientų pasitenkinimo tyrimai suteikia galimybę sužinoti, ką apie Jus mano Jūsų paslaugų ar produktų vartotojai. Tyrimai atliekami dažniausiai dviem būdais – iš karto po paslaugos suteikimo, arba tam tikru periodiškumu.

Tam, kad naujo produkto ar paslaugos įvedimas būtų sėkmingas, verta žinoti, kokia yra preliminari rinkos talpa ir potencialas: kiek vartotojai yra pasiruošę, kokios naudos jie iš jo tikisi, kokios bus įsivaizduojamos šio produkto vartojimo situacijos, kokiais kanalais ir kaip komunikuoti jo atsiradimą ir kas yra šio produkto ar paslaugos tikslinė auditorija.

Pagrindinis šio metodo tikslas yra gauti išsamų darbuotojo kompetencijos vertinimą iš įvairių šaltinių: vadovo, pavaldinių, kolegų ir savęs.

Produktų ar konceptų testavimas specialiai paruoštose patalpose arba respondentų namuose, kai siekiama išsiaiškinti priimtiniausią skonį, formą, pakuotę ar net idėją.

Atliekamos, kai interneto skvarba tikslinėje grupėje yra pakankama tam, kad būtų užtikrintas duomenų validumas. Internetinėms apklausoms yra naudojami paneliai (interaktyvi respondentų duomenų bazė, kurios dalyviai yra iš anksto davę sutikimą dalyvauti įvairiuose tyrimuose). Internetinės apklausos taip pat atliekamos ir pagal pateiktą klientų ar darbuotojų kontaktų sąrašą.

Atliekamos tuomet, kai tikslinė grupė yra lengvai pasiekiama telefonu (pvz., įmonių vadovai, klientai, gydytojai ir kt.), taip pat kai apklausa nėra ilga ir nereikia rodyti vizualinės medžiagos. Naudojant kvotinę atranką, telefonu apklausiami ir gyventojai.

Atliekamos tuomet, kai tikslinė grupė yra sunkiai pasiekiama telefonu, internetu – kai tyrimo tikslas yra atlikti reprezentatyvią visų gyventojų arba konkrečios vietos lankytojų apklausą. Taip pat šis būdas yra pasirenkamas, kai apklausa sudėtinga, ilga bei naudojamos papildomos priemonės (pvz., vizualinė medžiaga).

Tai produktų ar konceptų testavimas – specialiai paruoštose patalpose arba repondentų namuose, kai siekiama išsiaiškinti priimtiniausią skonį, formą, pakuotę ar net idėją.

Šis metodas skirtas tirti darbuotojų, tiesiogiai aptarnaujančių klientus, darbo veiksmingumą bei aptarnavimo kokybę.

Šis metodas puikiai tinka situacijos įvertinimui – srautų matavimui, klientų/ lankytojų elgesio identifikavimui, reklamos ar produktų pastebimumo įvertinimui.

Tai kokybinių tyrimų metodologija, kuomet siekiama sužinoti vartotojų nuomonę, požiūrį, patirtį, bei įsitikinimus, susijusius su analizuojamu produktu, paslauga, koncepcija, reklama, idėja ar pakuote.

Šio metodo metu dėmesys yra skiriamas vienam respondentui ir yra naudojamas, kai siekiama sužinoti detalią respondento nuomonę, požiūrį, nuostatas konkrečia tema, pavyzdžiui, vertinant naujus į rinką įvedamus produktus ar paslaugų paketus.

Turime unikalią internetinę platformą, kurioje žmonės iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos diskutuoja įvairiomis temomis jums rūpimais klausimais.

Tai interaktyvi sesija su fasilitatoriumi. Šis būdas padės Jums gautus tyrimo rezultatus paversti poveikį darančiais rinkodaros veiksmais.

RAIT komanda įsigilinusi į Jūsų verslo specifiką gali padėti sukurti individualius efektyvumo rodiklius, kurie padės paprasčiau įvertinti ir sekti įmonės veiklos rodiklius.

Šis duomenų rinkimo būdas dažniausiai pasirenkamas, kai atliekamos rinkos apžvalgos.

Šia metodika fiksuojami respondentų atsakymai leidžia išsiaiškinti, kaip yra suvokiama produkto vertė ir kartu sužinoti, kiek respondentas asmeniškai yra linkęs mokėti už produktą.

Rekomendavimo lygis (NET Promoter Score/NPS) skirtas išsiaiškinti, kokia dalis klientų yra „propaguotojai“, t.y. linkę rekomenduoti įmonės produktus ar paslaugas ir kokia dalis – „peikėjai“, t.y. nelinkę įmonės rekomenduoti ar linkę reikšti savo nepasitenkinimą įmonės teikiamomis paslaugomis ar jos gaminamais produktais.

Savo tyrimuose naudojame Eye-Tracking technologiją, kuri padeda įvertinti vaizdinę medžiagą (reklamos, internetiniai puslapiai ir kt.).

Pasaulyje yra apie 15-25% vartotojų, kurie gali būti priskiriami prosumerių kategorijai. Mūsų duomenimis, Lietuvoje apie 8% interneto vartotojų yra prosumeriai.