RAIT > Kvantitatīvie pētījumi > Telefonintervijas

Telefonintervijas

Kvantitatīvie pētījumi ietver strukturētu anketu izmantošanu, kuras ir izstrādājuši un klienta vajadzībām pielāgojuši ekonomikas un mārketinga speciālisti. Kvantitatīvo pētījumu galvenais mērķis ir aptaujāt noteiktu mērķa grupas daļu (izlasi), izmantojot strukturētu anketu, un pēc iegūto datu analīzes attiecināt rezultātus uz visiem iedzīvotājiem.

Kādos gadījumos aptaujas tiek veiktas pa telefonu?

Telefonintervijas tiek izmantotas, kad mērķa grupa ir viegli sasniedzama pa telefonu (piem., uzņēmumu vadītāji, ārsti, uzņēmumu klienti u.c.) un aptauja ir īsa un neietver vizuālos materiālus. Arī iedzīvotāji tiek aptaujāti pa telefonu, izmantojot kvotu izlasi.

telephone-survey-rait-group
Uzrakstiet mums savus jautājumus, un mēs sniegsim Jums nepieciešamo palīdzību.
Request a Call back